วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Bi-lingual childs : สบายๆ ยามเช้ากับเด็กสองภาษา :: Penguin Problem ♥


เช้าวันหนึ่งในระหว่างลำเลียงเด็กพูดไทยไม่ชัดไปโรงเรียน ม่ามี๊กะลังมาพร้อมอาหารเช้า ป่าปี๊กำลังจัดความสงบเรียบร้อยอยู่ที่รถ...

Papi :  Hey hey… ฺBoth of you! Please back to your set…. PlaTwo?!  Keep space for your Sis ..please.♥   ^^

Just a second past...


Plakhem (Rank KG3) : Daddi..Can you give me that please ka ^^ What's we call in English ka.

Papi grab key chain in penguin shape hand to P' Plakhem...and Before Papi answer..

ปลาทู (KG1) :  ก็ นก – เพน – กวิ้น ไง!   :D 

จากนั้น...

P’ Plakhem : ไม่ใช่!  พี่เข็ม หมายถึง นกเพนกวิน ภาษาอังกฤษต่างหาก!!!
ปลาทู : นก! เพน! กวิ้น!
ปลาเข็ม : ไม่ใช่!
ปลาทู : นก! เพน! กวิ้น! .
ปลาเข็ม : ไม่ใช่
ปลาทู : กวิ้น! กวิ้น! กวิ้นๆๆๆๆ
.
.
.
--- แล้วป่าปี๊ก็ปล่อยให้ ม่ามี๊พาความไม่สงบไปส่งโรงเรียนต่อไป...

โอ้ย หัวเราะน้ำตาไหล ^_^ 

After Musical class : show off  ^_^ PlaTwo's hobby after school

Collaboration...